Финансовая отчетность за 2015 год

pdf_F1

Баланс

pdf_F1

Звіт про фінансові результати

pdf_F1

Звiт про рух грошових коштiв

pdf_F1

Звіт про власний капітал

pdf_F1

Аудиторський висновок

pdf_F1

Примітки до річної фінансової звітності