Фінансова діяльність ломбардів України в 2021 р

На сьогодні небанківський ринок складається зі 190 ризикових (non-life) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 298 ломбардів (було 301), 316 кредитних спілок (було 318), 144 лізингових компаній (було 143), 976 фінансових компаній (було 969), 65 страхових брокерів. На платіжному ринку працює 37 платіжних систем, створених резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Відео: Правова основа діяльності ломбардів.

Діяльність ломбарду з надання фінансових кредитів

1. Надання послуг ломбардом може здійснюватися за місцезнаходженням ломбарду та/або його відокремлених підрозділів.

2. Під час провадження діяльності з надання фінансових кредитів ломбарду забороняється залучати кошти фізичних осіб, за винятком коштів, отриманих на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду.

3. Надання ломбардом фінансових кредитів здійснюється на підставі кредитних договорів і договорів застави, укладених у письмовій формі.

4. Ломбард надає фінансові кредити у національній валюті України - гривні, у готівковій або безготівковій формі.

5. Проценти за фінансовим кредитом сплачуються згідно з кредитним договором.

6. Предметом застави може бути виключно рухоме майно (крім вибухонебезпечних, отруйних, їдких, радіоактивних речовин та інших речей, вилучених з цивільного обороту або обмежено оборотоздатних, а також іншого рухомого майна, що не може бути предметом застави відповідно до закону). Предмет застави може бути застрахований на повну суму його оціночної вартості.

7. У разі передання предмету застави у володіння ломбарду, він зберігається ломбардом.

При зберіганні предмета застави ломбард зобов'язаний:

забезпечувати схоронність предмета застави;

належним чином утримувати предмет застави, нести відповідальність за нього в розмірі оціночної або іншої вартості предмета застави, обумовленої договором застави;

негайно повідомляти заставодавця про виникнення загрози загибелі чи пошкодження предмета застави;

у разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження предмета застави змінити спосіб, місце та інші умови його зберігання, не чекаючи відповіді заставодавця;

негайно повернути предмет застави після виконання заставодавцем або третьою особою забезпеченого заставою зобов'язання.

8. Ломбард набуває право звернення стягнення на заставлене майно згідно з законами та умовами договору застави.

9. Порядок звернення стягнення на заставлене майно визначається законом та умовами договору застави. У разі якщо суми, вирученої від продажу заставленого майна, недостатньо для повного задоволення вимог ломбарду, він не має права звертати стягнення на інше майно боржника.

У разі реалізації предмета застави шляхом продажу з аукціону (публічних торгів) початковою ціною предмета застави є сума його оцінки, зазначена у договорі застави.

10. У разі продажу предмета застави на аукціоні (публічних торгах), ломбард зобов'язаний не пізніш як за десять днів до його проведення в письмовій та електронній формі повідомити заставодавця про дату, час та місце проведення аукціону (публічних торгів) за поштовою адресою та електронною адресою, що була вказана клієнтом ломбарду у договорі застави.

Позичальник зберігає право в будь-який час до моменту реалізації предмета застави припинити звернення стягнення на предмет застави шляхом виконання забезпеченого заставою зобов'язання.

11. Ломбарду забороняється користуватися та розпоряджатися майном, наданим клієнтом в заставу.

12. Крім діяльності з надання фінансових кредитів ломбард може здійснювати продаж предмета застави, на який ломбардом звернено стягнення.

13. Особа, яка є членом органу управління або працівником ломбарду, може укладати договори з цим ломбардом щодо надання такій особі фінансового кредиту на умовах, що не відрізняються від звичайних.

Ломбард надає фінансові кредити на підставі договору про надання фінансового кредиту ломбардом, який повинен відповідати вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Цивільного кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів", вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Уповноваженим органом, та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом.